Asfaltera uppfart

Nyläggning eller uppfräschning av asfaltytor

Våra tjänster

Utöver att erbjuda asfaltering av uppfarter så kan du även beställa asfaltering av andra typer av ytor. Vi kan erbjuda asfaltering av ytor såsom parkeringar, innergårdar, industritomter, kör- och gångvägar med mera.

Vi utför även uppfräschning och lagning av asfalterade ytor, till exempel om det finns potthål eller gropar, sprickor eller om någon del av ytan behöver en förändring av lutningen för att få bättre avrinning.

Plattsättning och stenläggning

Ett fint alternativ till att asfaltera kan istället vara att lägga plattor eller stenar på en yta. Kontakta oss om du är intresserad av att lägga sten eller plattor på exempelvis en uppfart, en uteplats eller liknande.

Markarbeten

Vi utför både mindre och större markarbeten med hjälp av vår välutrustade maskinpark och erfarna personal. Markarbeten kan behövas vid allt från husbyggen till trädgårdsanläggning. Vi schaktar, formar, kompakterar och utför övriga moment som behövs för att skapa de förutsättningar som krävs för nästa steg i projektet.

Snöröjning

Vintertid kan du utnyttja vår kompetens inom snöröjning. Slipp skotta stora ytor för hand. Vi röjer snabbt med våra maskiner, oavsett om det handlar om en privat uppfart vid en villa eller parkeringsplatsen vid en bostadsrättsförening.

asfaltering

Specialister på all slags asfaltering med perfekt och hållbart resultat!